Videncenter om ejendomshandel

Ejendomsmægler – hvilken skal jeg vælge?

Ejendomsmæglere er der mange af. Skal du sælge din bolig har du sikkert spurgt dig selv hvilken mægler der er bedst og hvilken ejendomsmægler, der passer til din situation.

I denne artikel og video giver vi dig en oversigt over dine muligheder og en forklaring på, hvad du opnår af fordele og ulemper ved at handle med en af de traditionell ejendomsmæglerkæder i forhold til en ’uafhængig’ ejendomsmægler som f.eks. place2live.

Du vil bagefter være i stand til at vurdere hvilken type mægler der er noget for dig så du kan tage dit første møde med mægleren

Der er mange mæglere at vælge i mellem, men overordnet kan man skille ejendomsmæglerne op i to grupper: De store 'bankejede' mæglere og de lidt mindre 'uafhængige' mæglere.

Kort fortalt er den store forskel mellem en såkaldt ’uafhængig’ mægler og de fleste store 'bankejede' ejndomsmæglere, at de store bankejede kæder selvsagt er ejet af en bank eller et realkreditinstitut mens den uafhængige mægler ikke ejes af andre end sig selv.

Hvordan det har betydning for dit valg af ejendomsmægler, vil vi kort guide dig igennem her:

De store ejendomsmæglerkæder ejes af finanssektoren

Når en ejendomsmæglerkæde ejes af f.eks. en stor bank, så indgår mægleren oftest i et stort netværk af andre virksomheder, der også ejes af banken.

Typisk ejer banken, foruden en ejendomsmæglerkæde, også et forsikringsselskab, et pensionsselskab og et kreditinstitut, hvor man som bekendt kan få finansieret sit lån til boligen.

Dette vil banken naturligvis gerne udnytte ved at dens forskellige virksomheder kan hjælpe hinanden med, at du bliver kunde flere steder end blot hos f.eks. ejendomsmægleren.

Herunder kan du se hvem de 4 største kæder har en finansiel eller ejermæssig relation til:

Home er ejet af Danske Bank, der også ejer Danica Pension, Realkredit Danmark og Danske Forsikring

Danbolig er ejet af Nordea, der også ejer Nordea Kredit og indgår i et kundesamarbejde med Tryg.

Nybolig er ejet af Nykredit, der som bekendt er et realkreditinstitut. Nykredit driver desuden forsikrings- og pensionsvirksomhed.

EDC er selvstændig og dermed uafhængig.

 ”Og hvad kommer det mig ved?!” kan du med rette spørge. I det følgende gennemgår vi både fordele og ulemper ved at vælge en 'uafhængig' ejendomsmægler frem for en 'bankejet' ejendomsmægler. Lad os starte med fordelene for dig som vil have solgt sin bolig gennem en ’uafhængig’ mægler

Fordele ved en uafhængig ejendomsmægler:

Ingen ’skjulte’ henvisningshonorarer

En uafhængig ejendomsmægler tjener overvejende penge på det salær, der er aftalt med dig i forbindelse med salget af din bolig. Læs mere om hvad et salær er og hvad det koster at sælge sin bolig ved at klikke på disse to links.

En bank- eller realkreditinstitutejet mægler derimod, kan også tjene mange penge på såkaldte ’henvisningshonorarer’. Dvs. at mægleren modtager et honorar fra banken, forsikringsselskabet eller kreditforeningen, hver gang mægleren lykkedes med at få dig som boligkøber eller boligsælger til benytte et af bankens øvrige selskaber.

Disse honorarer er ikke altid synlige for dig som kunde. Loven kræver nemlig ikke at henvisningshonorarerne fremgår af f.eks. det salgsaftaledokument, som du indgår med ejendomsmægleren. Loven kræver blot, at sådanne henvisningshonorarer fremgår 'et sted' på f.eks. mæglerens hjemmeside. Og dermed er disse honorarer ret nemme at skjule for dig som kunde, der ofte ender med at betale for disse honorarer.

Neutral og troværdig rådgivning

Et andet problem med henvisningshonoraerer er, at modtager den 'bankejede' mægler penge for at henvise til specifikke banker eller realkreditinstitutter, er mægleren - i modsætning til den 'uafhængige' mægler - ikke neutral eller ’habil’ over for dig som kunde.

I dette tilfælde er der en risiko for, at ejendomsmægleren tænker mere på, om han eller hun kan tjene penge til sig selv. Istedet skulle mægleren jo hjælpe kunden, der vil købe din bolig, til hurtigt at finde det stærkeste lånetilbud. Og det er jo ikke altid den bank eller det realkreditinstitut, som mæglerkæden er ejet af.

Den uafhængig ejendomsmægler er altså i stand til at yde en højere grad af neutral rådgivning og dermed mere troværdig rådgivning, når det handler om at finde finansieringsløsninger til køberen af din bolig.

Flere muligheder for at finde finansieringsløsninger

En uafhængig ejendomsmægler kan altså bruge alle banker og alle kreditforeninger til at finde en finansieringsmodel til en køber af din bolig og dermed få salget af din bolig på plads.

place2live har naturligvis foretrukne samarbejdspartnere mht. at finde finansieringsløsninger til vores huskøbere.  Men vi kan frit ’spille på flere heste’ for at hjælpe en handel igennem fremfor bare at spille på én hest. Denne mulighed benytter vi os jævnligt af.

Den uafhængige ejendomsmægler kan altså uhindret hjælpe med at finde det finansieringsselskab, der er bedst og billigst. Den uafhængige mægler kan samtidig henvise til det sted, hvor sandsynligheden for at få en kunde godkendt til køb er størst. Uanset om det er hos Danske Bank eller Lollands Bank.

Bruger mere tid på bolighandel

En uafhængig mægler bruger alt tiden på at sælge boliger. En uafhængig ejendomsmægler skal ikke tilfredsstille en samarbejdspartner i en bank, ved at deltage i et interne møder med dem, bruge kostbar tid på at skaffe kunder til samarbejdspartneren eller sætte sig ind i nye procedure eller produkter fra samarbejdspartneren.

En uafhængig mægler har altså typisk mere tid i løbet af ugen til at fokusere på det specifikke boligsalg, som du som kunde har hyret ham eller hende til at gennemføre. Alt andet lige kan dette betyde, at den uafhængige mægler kan koncentrere sig mere om boligsalget end den afhængige mægler.

Mere lokaltilpasset og skræddersyet markedsføring

En uafhængig ejendomsmægler kan skræddersy dine salgs- og markedsføringsønsker fremfor, at du skal tilpasse dig den bankejede mæglers standardløsninger, som ofte er de samme i hele landet.

Tænker man lidt over dette, kan man sikkert godt forestille sig at kundernes boligsøgningsvaner og medieadfærd er forskellige i København i forhold til Rødekro i Sønderjylland.

Den uafhængige mægler, der typisk er en mindre lokal mægler, har altså mulighed for at tilpasse sig de forhold, der i netop deres områder er gældende for boligsøgning. Den uafhængige ejendomsmægler har derfor ofte en mere smidig og skræddersyet tilgang til det at markedsføre en bolig, der er sat til salg.

Der er altså en del årsager til, at du måske er bedre tjent med at vælge en uafhængig ejendomsmægler fremfor det modsatte.

Men er der også ulemper?

Ulemper ved at vælge en uafhængig ejendomsmægler:

Kan være mindre økonomisk stabil.

Det er en overvejelse værd om den uafhængige og ofte lille ejendomsmægler er økonomisk velkonsolideret. Dvs. er der risiko for at ejendomsmægleren ikke har en stærk økonomi og midt under salgsprocessen af din bolig må ’dreje nøglen om’?

Derfor er det en god idé at tjekke den uafhængige mæglers økonomi og sikre at der ikke kommer ubehagelige overraskelser.

Place2live har eksisteret siden 1974 og lavede sidste år et solidt resultat og er på det punkt en erfaren og robust partner.

Kan være mindre trænede.

Den bank- eller realkreditinstitutejede ejendomsmæglerkæde har ofte adgang til flere uddannelsesressourcer end den mindre uafhængige kæde. Der er ofte mange både obligatoriske såvel som frivillige kursustilbud til de store kæders ansatte.

Dog har både de små og de store kæder samme muligheder for at deltage i træning, da der er mange uafhængige udbydere af ejendomsmægleruddannelse.

Er man i tvivl om den valgte kæde – afhængig eller ej – er kompetent, er det en god ide’ at spørge hvad tidligere kunder har haft af oplevelser med mægleren.

Dette kan man fx gøre på mæglerens Facebook-side eller på tjenesten Trustpilot, hvor tidligere kunder har mulighed for at udtrykke hvilken oplevelse de har haft med en konkret handel.

Hos place2live er vi stolte af at vi gennem de seneste år har haft den højeste tilfredshedsscore på Trustpilot blandt alle mæglere i Danmark – store som små.

Desuden er det måske værd at nævne at place2live lige som alle de store kæder, er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening. Dette er en garanti for at du som kunde får det samme produkt, som hos de store ejendomsmæglerkæder.

Kan have svagere markedsføring

De store bank- og realkreditinstitutejede mæglerkæder har ofte en særdeles stærk markedsføringsmuskel med en store markedsføringsafdeling og store markedsføringsbudgetter. Dette er naturligvis hensigtsmæssigt, når du skal have solgt din bolig. Desuden har de ’afhængige’ kæder også gavn af at bankerne, der ejer dem, henviser kunder til dem som ejendomsmæglere.

Men Internettet gør det i dag muligt at konkurrere på lige fod med de store kæder, da kunderne nu i langt overvejende grad søger på de samme portaler f.eks. boligsiden.dk. place2live har et indgående samarbejde med boligsiden.dk, som altid er en del af markedsføringen af de boliger vi sætter til salg.

Desuden benytter place2live sig af specialudviklede markedsføringskoncepter som f.eks. Match & Friends,

God bolighandel!

Vi håber du er blevet klogere på hvad en uafhængig mægler betyder for dig, der skal enten sælge eller købe en ny bolig og er klar til at beslutte om place2live er et godt match til dine behov.

Uanset hvad, ønsker vi dig en god bolighandel.

 

Få svar på andre spørgsmål om ejendomsmæglere og køb og salg af bolig

Hvad koster det at sælge sin bolig?