Persondataforordningen – GDPR

Generel erklæring om GDPR

Denne side er skabt for at informere vores forbrugere, medarbejdere og ansøgere om hvilke typer af persondata vi behandler, hvordan vi behandler disse persondata, vores hjemmel til at gøre det, hvem der har adgang til persondata, hvornår vi sletter persondata og hvem du kan kontakte angående dine persondata hos place2live.

Den lokale place2live butik er dataansvarlig og skal have indgået databehandleraftaler (på baggrund af EU´s standard vedtagne aftale) med alle vores relevante databehandlere.

Hvilke persondata behandler vi?

Vi behandler alene persondata, der er relevante for at kunne sælge, udleje, berigtige eller vurdere fast ejendom samt relevante persondata om medarbejdere og ansøgere.

For vores kunder kan disse persondata være (men ikke begrænset til): Navn, adresse, telefonnumre, CPR eller CVR numre, IP adresser, søge ønsker, salgs- og købspriser, økonomisk information mv.

For medarbejdere og ansøgere kan disse persondata være (men ikke begrænset til): Navn, adresse, telefonnumre, CPR nummer, ansøgninger, CV´er, straffeattest, billeder mv.

Alle vores købere og sælgere underskriver en samtykkeerklæring (Ejendomsmæglerens Persondatabehandling) i forbindelse med en handel.

Alle kunder der henvender sig til os, via vores website vil modtage en bekræftelses mail, hvori vi informerer om, hvordan vi bruger kundedata til eks. at kunne kontakte kunden, foretage søgning, booke aftaler mv.

Videregivelse af persondata

Vi sælger ikke din persondata af nogen art og videregivere kun nødvendige og relevante persondata til 3. part for, at vi kan udføre vores arbejdsopgaver for vores kunder.

Videregivelse af persondata sker alene til databehandlere med hvem vi har databehandleraftaler, der er baseret på EU`s standard databehandleraftale.

Videregivelse af persondata sker alene via krypteret ADSL forbindelser og til leverandører der arbejder med et højt sikkerheds niveau jf. GDPR.

Dine rettigheder

Da vi er underlagt en lang række lovgivninger udover GDPR og nogle af disse kræver, at vi gemmer persondata i op til 10 år, kan vi ikke alene efterleve reglerne i GDPR om eks ”retten til at blive glemt”.

Som kunde kan du ved skriftlig henvendelse med behørig ID dokumentation til den lokale place2live butik, bede om at få oplyst hvilke persondata vi gemmer på dig og hvor længe. Vi har jf. GDPR reglerne 30 dage til at fremskaffe denne oversigt (og op til 60 dage hvis data er mere komplekse).

Persondata slettes efter princippet om ”længste dato”. Dvs. vi sletter dine persondata, når sidste dato for, at vi skal gemme dem er nået hvis der er flere datoer.

Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine persondata ved at kontakte: Datatilsynet, Borgergade 28 5 sal, 1300 København K. Telefon.: 3319 3200

Dataansvarlig:

place2live har ikke en udpeget DPO (Data Protection Officer), men dataansvarlig for kæden er adm. direktør Henrik Høegh (hh@place2live.dk)

Opdateret: 11. maj 2018