GDPR - Persondataforordningen

Vi er en ejendomsmæglervirksomhed, der tilbyder dig vurdering og salg af boliger og erhvervsejendomme.

Som led i vores forretning registrerer og bruger vi oplysninger om dig (personoplysninger). Det gør vi for at tilbyde dig den bedste service, for at overholde vores aftaler med dig samt for at opfylde forskellige lovkrav. Vi træffer alle relevante forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan vi beskytter dine personoplysninger og dine lovbestemte rettigheder.

Generel erklæring om GDPR

Denne side er skabt for at informere vores forbrugere, medarbejdere og ansøgere om hvilke typer af persondata vi behandler, hvordan vi behandler disse persondata, vores hjemmel til at gøre det, hvem der har adgang til persondata, hvornår vi sletter persondata og hvem du kan kontakte angående dine persondata hos place2live.

Den lokale place2live butik er dataansvarlig og skal have indgået databehandleraftaler (på baggrund af EU´s standard vedtagne aftale) med alle vores relevante databehandlere.

Hvilke persondata behandler vi?

Vi behandler alene persondata, der er relevante for at kunne sælge, udleje, berigtige eller vurdere fast ejendom samt relevante persondata om medarbejdere og ansøgere.

For vores kunder kan disse persondata være (men ikke begrænset til): Navn, adresse, telefonnumre, CPR eller CVR numre, IP adresser, søge ønsker, salgs- og købspriser, økonomisk information mv.

For medarbejdere og ansøgere kan disse persondata være (men ikke begrænset til): Navn, adresse, telefonnumre, CPR nummer, ansøgninger, CV´er, straffeattest, billeder mv.

Alle vores købere og sælgere underskriver en samtykkeerklæring (Ejendomsmæglerens Persondatabehandling) i forbindelse med en handel.

Alle kunder der henvender sig til os, via vores website vil modtage en bekræftelses mail, hvori vi informerer om, hvordan vi bruger kundedata til eks. at kunne kontakte kunden, foretage søgning, booke aftaler mv. 

Følsomme oplysninger:

Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov.

Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov.

Vores evne til at tilbyde dig den bedste rådgivning og de bedste løsninger afhænger i høj grad af, hvor godt vi kender dig. Det er derfor vigtigt, at de oplysninger, du videregiver til os, er korrekte og nøjagtige, og at du informerer os om eventuelle ændringer.

Hvornår og hvordan registrerer og bruger vi dine personoplysninger?

Vi registrerer og bruger personoplysninger i forbindelse med vores levering af vores ydelser, herunder blandt andet

 • salgsvurderinger
 • formidlingsaftaler
 • forhandlinger / købstilbud / købsaftale
 • vurderingsopgaver
 • udlejningsopgaver
 • køberrådgivning
 • fremsendelse af salgsmateriale
 • registrering i køberkartotek
 • fremvisninger og åbne huse
 • udsendelse af nyhedsbrev
 • løbende kampagner, konkurrencer m.v.

Vi registrerer og bruger også oplysningerne i forbindelse med andre aktiviteter i relation til bestemte ydelser, herunder:

 • kundeservice, rådgivning og administration
 • udvikling og administration af vores produkter, ydelser og forretning
 • markedsføring af vores ydelser og produkter
 • identifikation af kunder
 • for at beskytte dig med bedrageri
 • for at opfylde lovbestemte krav
 • du udfylder formularer i forbindelse med bestillinger
 • du indsender bestemte dokumenter til os du ringer til os
 • du bruger vores hjemmeside, vores apps og ydelser
 • du deltager i kundeundersøgelser eller kampagner

Vi gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt til det formål, dine data er blevet registreret og bruges til. Af hensyn til vores ejendomsmægler- og rådgiveransvar gemmer vi afsluttede sager i 10 år (i visse tilfælde 30 år). Fristerne er fastsat efter de danske forældelsesregler.

Uanset øvrig sletning af dine oplysninger, gemmer vi altid adresser på de ejendomme vi har og har haft i kommission. Dette er udelukkende til statistikmæssig brug.

Personoplysninger fra tredjepart:

Vi registrerer og bruger oplysninger fra tredjepart, herunder fra:

 • Den offentlige Informationsserver (OIS), e-nettet og andre offentligt tilgængelige kilder og Vi registrerer og bruger fx. oplysningerne til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale.
 • Kreditorer, pengeinstitutter og panthavere om indestående hæftelser og relevant økonomi. Vi registrerer og bruger ligeledes disse oplysninger til at udarbejde og kontrollere det, i en ejendomshandel, lovbestemte materiale, samt til sikring af, om en handel kan gennemføres. Vi opdaterer oplysningerne løbende

Tredjeparter, som vi deler dine personoplysninger med:

Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter:

 • Hvis du har bedt os om at bestille fotograf, plantegning, tilstandsrapport m.v. videregiver vi de oplysninger om dig og din bolig, som er nødvendige for at kunne kontakte dig og opfylde aftalen
 • Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af salgsopstilling og handlen i sin helhed til e- nettet, i det omfang vi får har dit samtykke hertil
 • Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil
 • I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen
 • Hvis du har givet samtykke til det, videregiver vi din e-mailadresse til Boligsiden, til brug for Boligsidens undersøgelse af din tilfredshed med ejendomsmægleren
 • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov, herunder hvidvaskloven
 • Vi videregiver muligvis dine oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det.
 • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede.

 

Dine rettigheder:

Indsigt i dine personoplysninger

Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet.

Indsigelse mod direkte markedsføring

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, herunder profilering i tilknytning til et sådant formål.

Redigering eller sletning af data

Hvis vores data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som "retten til berigtigelse", "retten til sletning" og "retten til at blive glemt".

Hvis du har indgået en formidlingsaftale, rådgivningsaftale eller berigtigelsesaftale med os, har du samtidig underskrevet dokumentet ”Ejendomsmæglerens persondatabehandling”, hvor du får et samlet overblik over behandling af dine persondata, baseret på dit kundeforhold med os. Tilsvarende gælder hvis du som køber har underskrevet et købstilbud eller en købsaftale.

Begrænset brug

Hvis du mener, at de oplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser.

Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, fx. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det.

Dataportabilitet

Hvis vi anvender oplysninger baseret på dit samtykke eller en aftale, og behandlingen af oplysningerne automatiseres, har du ret til at modtage en kopi af de oplysninger, du har videregivet, i et elektronisk maskinlæsbart format.

Kontaktoplysninger og klageadgang

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger.

Du kan også indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dkCookiepolitik

Når du besøger dette website indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse detaljeret om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende dette website giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

Cookies:

Når du besøger dette website modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. En cookie er en passiv fil, der ikke kan indeholde personlige oplysninger eller virus.

Hvad cookies bruges til på vores website

Når du søger på dette website, anvender vi cookies til at gemme søgninger og til at huske din adgang til min side. Derudover bruger vi cookies til at føre statistik over antallet af brugere på sitet, så vi kan tilpasse indhold og annoncering til dig.

Hvor lang tid opbevares cookies?

Cookies sletter sig selv efter 6 måneder. Hver gang du genbesøger siden, forlænges perioden. Cookies opbevares 6 måneder efter dit seneste besøg.

Sådan undgår jeg cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Linket indeholder en vejledning for de mest almindelige og anvendte browsere, men enkelte vil ikke være nævnt. Du kan som regel bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke F1 på din pc. Søg efter "cookies".

Cookies fra vores annoncesamarbejdspartnere

Vi har annoncesamarbejdspartnere, der sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website (tredjeparts-cookies). Annoncesamarbejdspartnerne er:

 • Facebook
 • Google

Det er muligt at fravælge at indgå i en række annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her: http://minecookies.org/fravalg/

 

Videregivelse af persondata:

Vi sælger ikke din persondata af nogen art og videregivere kun nødvendige og relevante persondata til 3. part for, at vi kan udføre vores arbejdsopgaver for vores kunder.

Videregivelse af persondata sker alene til databehandlere med hvem vi har databehandleraftaler, der er baseret på EU`s standard databehandleraftale.

Videregivelse af persondata sker alene via krypteret ADSL forbindelser og til leverandører der arbejder med et højt sikkerheds niveau jf. GDPR.

Dine rettigheder:

Da vi er underlagt en lang række lovgivninger udover GDPR og nogle af disse kræver, at vi gemmer persondata i op til 10 år, kan vi ikke alene efterleve reglerne i GDPR om eks ”retten til at blive glemt”.

Som kunde kan du ved skriftlig henvendelse med behørig ID dokumentation til den lokale place2live butik, bede om at få oplyst hvilke persondata vi gemmer på dig og hvor længe. Vi har jf. GDPR reglerne 30 dage til at fremskaffe denne oversigt (og op til 60 dage hvis data er mere komplekse).

Persondata slettes efter princippet om ”længste dato”. Dvs. vi sletter dine persondata, når sidste dato for, at vi skal gemme dem er nået hvis der er flere datoer.

Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine persondata ved at kontakte: Datatilsynet, Borgergade 28 5 sal, 1300 København K. Telefon.: 3319 3200

 Dataansvarlig:

place2live har ikke en udpeget DPO (Data Protection Officer), men dataansvarlig for kæden er adm. direktør Henrik Høegh hh@place2live.dk

 

Opdateret: 13. juni 2018